WŁADZE

Wychodząc na przeciw potrzebą lokalnego środowiska oraz nauczycieli, rodziców, dzieci związanych z Pałacem Młodzieży w Tarnowie dnia 11.01.2018 r na Zebraniu Założycielskim został utworzony Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Pałac Młodzieży w Tarnowie w którego władzach zasiadają:

Grzegorz Mazur – prezes
Barbara Boryczko-Tarsia – sekretarz
Jerzy Michnowicz – skarbnik