UKS „Olimpijczyk” Pałac Młodzieży w Tarnowie

Klub nasz powstał z inicjatywy nauczycieli, rodziców oraz wychowanków Pałacu Młodzież w Tarnowie.

Najważniejsze statutowe cele Klubu to:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia zainteresowań oraz uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania nawyków aktywnego wypoczynku;
 2. planowanie i organizowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i ich rodziców;
 6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa uprawiania dyscyplin sportowych i aktywnego wypoczynku;
 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 9. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;
 10. współpraca ze szkołami i innymi podmiotami edukacyjnymi oraz władzami samorządowymi;
 11. upamiętnianie i szerzenie wiedzy o tarnowskich olimpijczykach którzy przez lata z dumą reprezentowali nasz kraj i nasze miasto na międzynarodowych arenach sportowych przynosząc rozgłos Tarnowowi oraz wsparcie i inspirację tarnowskiej sportowej młodzieży

uks

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *